KontaktForsideProfilPlant et træVilkårKundecenterSådan handler duReferencerVVS og tømrerarbejde

Almindelige betingelser for køb af varer på Gulvvarmeshoppen.com
1. Betaling/SSL
I Gulvvarmeshoppen.com kan der vælges mellem forskellige betalingsformer og kreditkort.

I webshoppen benytter vi SSL teknologien (secure socket layer) til, at kryptere dine data, således at ingen andre har mulighed for, at læse de oplysninger du sender til os via internettet.


2. Salgs- og leveringsbetingelser
Nedenstående betingelser gælder for alle køb af varer, som forbrugere foretager hos Gulvvarme Shoppen ApS på vor hjemmeside Gulvvarmeshoppen.com. Samtlige oplysninger på hjemmesiden, og i forbindelse med afgivelse af ordren er på dansk, og aftalen indgås på dansk.

Disse betingelser accepteres af Kunden i forbindelse med afgivelse af ordrer, og de vil endvidere til enhver tid være tilgængelig på Sælgers hjemmeside, ligesom de kan rekvireres ved henvendelse til Gulvvarmeshoppen.com pr. e-mail eller almindelige post.

3. Ordren

3.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil Kunden på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer og forsendelsesomkostninger samt evt. andre gebyrer/omkostninger, og Kunden vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.


Efter Kundens bekræftelse af bestillingen vil Kunden via den af Kunden oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med de af Kunden bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om Kundens ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.


Kunden opfordres til at gennemgå bekræftelsen og meddele Gulvvarmeshoppen.com, såfremt ordrebekræftelsen efter Kundens opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Kunden opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.


Ordren vil blive opbevaret af Gulvvarmeshoppen.com, og vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for Kunden efter ordren er afgivet.

Kunden er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om Kunden er korrekte, idet Gulvvarmeshoppen.com ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.


3.2 Faktura
Umiddelbart efter afsendelse af Kundens ordre vil Gulvvarmeshoppen.com fremsende Kunden en faktura pr. e-mail, og derudover vil en papirbaseret faktura blive fremsendt.

4 Priser og betaling

4.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare. Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden, ordrebekræftelsen og fakturaen. Bemærk venligst at Gulvvarmeshoppen.com tager forbehold for fejl.


Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms, medmindre andet særskilt fremgår ud for varen.
4.2 Leveringsomkostninger
Til enhver bestilling af varer afgivet på hjemmesiden skal der tillægges et beløb til dækning af forsendelsesomkostninger. Forsendelsesomkostningerne vil fremgå af ordreoversigten, som bekræftes af Kunden og ligeledes fremgå af ordrebekræftelsen og senere fakturaen, der sendes til Kunden.
4.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med følgende kort, som det fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af Kundens betaling:
  • Dankort
  • Visa/Dankort
  • Visa
  • Visa Electron
  • Mastercard
Beløbet trækkes først på Kundens konto, når varen er afsendt. Det debiterede beløb vil fremgå af Kundens kontooversigt.
Der tages ikke gebyr ved betaling på gulvvarmeshoppen.com
 

Betalinger på Gulvvarmeshoppen.com håndteres af PBS A/S. PBS er som nævnt øverst (1) er baseret på SSL-standarden, hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Gulvvarmeshoppen.com


4.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på Kundens betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi det fakturerede beløb ikke kan trækkes på Kundens konto, eller Kunden uretmæssig stopper betalingen, påløber der et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker. Gulvvarmeshoppen.com udsender dog maksimalt tre rykkerskrivelser, hvorefter kravet tages til inkasso.


Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til Rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

5. Levering

5.1 Leveringssted og måde
Levering sker på den af Kunden oplyste adresse. Forsendelsen sker ved brug af et anerkendt fragtfirma på den måde, der fremgår af Kundens ordre og som bekræftet på ordrebekræftelsen.

6.2 Leveringstid
Det estimerede forsendelsestidspunkt fremgår af ordrebekræftelsen – sædvanligvis inden 3-10 hverdage. Da Gulvvarmeshoppen.com ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Gulvvarmeshoppen.com ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på Kundens adresse.


Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Gulvvarmeshoppen.com snarest muligt Kunden herom på den af Kunden oplyste e-mail adresse.

Ved forsendelse til ikke brofaste øer forbeholder vi os ret til at beregne fragten anderledes end standard beregning efter ordren er afgivet eller helt afvise en sådan ordre.

6. Fortrydelsesret

6.1 1 4 dages fortrydelsesret
Fortryder Kunden sit køb, giver Gulvvarmeshoppen.com fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Gulvvarmeshoppen.com på den i punkt Returadresse nævnte adresse. Alle dele af varen, herunder også manualer m.v. skal returneres. Fortrydelsesretten bortfalder derfor, hvis du bruger varen på en måde, som helt åbenbart forringer varens salgsværdi væsentligt.
Returnering kan ske ved, at Kunden:


1) selv returnerer varen på Gulvvarmeshoppen.com returneringsadresse senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen

2) indleverer varen til forsendelse til Gulvvarmeshoppen.com hos et fragtfirma senest 14 dage efter Kundens modtagelse af varen (Kunden opfordres til at sikre sig dokumentation for forsendelsen er sket)


Da originalemballagen i nogle tilfælde udgør en væsentlig del af varens værdi, kan det betyde, at varen ikke kan anses for returneret i væsentlig samme stand og mængde, hvis emballagen ikke følger med. Kunden bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Kunden opfordres derfor til at gemme emballagen til Kunden er sikker på, at Kunden vil beholde varen.


6.2 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af Kundens bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.


Kunden afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Gulvvarmeshoppen.com.


Det beløb, som Kunden har betalt returneres umiddelbart efter, at Gulvvarmeshoppen.com har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 30 dage efter modtagelse af varen.


6.3 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

Returadressen varierer efter den enkelte produktgruppe. Derfor foregår returneringen til den adresse der aftales med:


Gulvvarme Shoppen ApS
Cvr-nr. 36 97 03 83
Rørthvej 185
8300 Odder
Danmark

ATT: GULVVARME SHOPPEN, fortrydelsesret/reklamation

eller

E-mail: info@gulvvarmeshoppen.com

Du kan også fortryde købet ved at nægte at modtage varen.
Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.

7. Fejl og mangler - reklamation

7.1 Generelt
I det omfang der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, medfølger disse leverancen, og Kunden opfordres til at sætte sig ind i brugervejledninger før brug, samt følge evt. anbefalinger om vedligeholdelse af varen.


Kunden opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.


7.2 4 måneders reklamationsfrist på alle varer
Kunden har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Kunden kan således ikke påberåbe sig fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.


Eventuelle fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.


Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og skader, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter Kundens modtagelse påføres skader.


7.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for vor regning men for Kundens risiko, og Kunden opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarlig ved returnering. I forbindelse med returneringen skal Kunden oplyse om, hvori fejlen eller manglen består, og Kunden opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse og/eller faktura.


Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt Returadresse nævnte adresse.


7.4 Reparation og omlevering

Såfremt varen indenfor den i punkt 24 måneders reklamationsfrist på alle varer nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som Kunden reklamerer rettidigt over, har Kunden som udgangspunkt valget mellem:


1. afhjælpning af manglen
2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering)
3. et passende afslag i købesummen eller
4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.


Kunden kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Gulvvarmeshoppen.com uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Gulvvarmeshoppen.com afhjælpning eller omlevering, kan Køber ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.


Gulvvarmeshoppen.com skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler indenfor rimelig tid. Sker dette ikke, kan Kunden kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.


Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Gulvvarmeshoppen.com i stedet købesummen inklusive Kundens eventuelle dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.


7.5 Ansvar
Gulvvarmeshoppen.com påtager sig ikke noget ansvar overfor Kunden, udover hvad der fremgår af ovennævnte punkter. Gulvvarmeshoppen.com kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af data eller følgeskader.
 
 
 
 
 
Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)


For at du kan indgå aftale med os på gulvvarmeshoppen.com, har vi brug for følgende oplysninger:
 
  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
 
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos GULVVARME shoppen ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Direktøren og de ansatte for GULVVARME shoppen ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.
Den dataansvarlige på gulvvarmeshoppen.com er GULVVARME shoppen ApS.
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.
Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.
Oplysninger afgivet til gulvvarmeshoppen.com videregives eller sælges på ingen måde videre til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos GULVVARME shoppen ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til GULVVARME shoppen ApS via e-mail info@gulvvarmeshoppen.com
Cookies
gulvvarmeshoppen.com anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.
Logstatistik
Vi bruger en logstatistik på gulvvarmeshoppen.com hvilket betyder, at et statistik-system opsamler information, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende vi har, hvor de kommer fra og hvor på websitet det forlades mv.
Logstatistikken anvendes kun med det formål, at optimere gulvvarmeshoppen.com.
GULVVARME shoppen ApS
Rørthvej 185
8300 Odder
CVR-nr. 36970383
Tlf.:86551459
info@gulvvarmeshoppen.com